ΚΤΕΛ

Η Κετατέα εξυπηρετείται μέσω των υπεραστικών δροολογίων του ΚΤΕΛ Αττικής, και ειδικότερας της γραμμής Λαυρίου – Σουνίου (μεσογειακώς).

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

Από Αθήνα με κατεύθυνση προς Λαύριο – Σούνιο
5:45 ΑΘΗΝΑ -ΣΟΥΝΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
6:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ)
6:45 ΑΘΗΝΑ -ΣΟΥΝΙΟ (ΜΕΣΩ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
7:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ)
7:45 ΑΘΗΝΑ -ΣΟΥΝΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
8:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ)
8:45 ΑΘΗΝΑ -ΣΟΥΝΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
9:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ)
9:45 ΑΘΗΝΑ -ΣΟΥΝΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
10:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΣ)
10:45 ΑΘΗΝΑ -ΣΟΥΝΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
11:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ)
11:45 ΑΘΗΝΑ -ΣΟΥΝΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
12:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
12:45 ΑΘΗΝΑ -ΣΟΥΝΙΟ (ΜΕΣΩ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
13:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ)
13:45 ΑΘΗΝΑ -ΣΟΥΝΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
14:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ)
14:45 ΑΘΗΝΑ -ΣΟΥΝΙΟ ( ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
15:00 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (*ΕΞΠΡΕΣ ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
15:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ)
15:45 ΑΘΗΝΑ -ΣΟΥΝΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
16:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ)
16:45 ΑΘΗΝΑ -ΣΟΥΝΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
17:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ)
17:45 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
18:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑ)
18:45 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ)
19:15 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑ)
19:45 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ)
20:10 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ)
20:30 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
21:00 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑ)
21:30 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ)
22:30 ΑΘΗΝΑ -ΛΑΥΡΙΟ (ΜΕΣΩ ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑ)

Η διέλευση από Κερατέα εξαρτάται από την κίνηση που συναντά κάθε φορά στη διαδρομή. Βέβαια τα δρομολόγια είναι υπολογισμένα να περνούν από την Κερατέα μία ώρα και ένα τέταρτο μετά την αναχώρησή τους από Αθήνα.

Από Σούνιο με κατεύθυνση προς Κερατέα & Αθήνα
5:40 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ

(ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ)
8:30 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ
9:30 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ
10:30 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ
11:30 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ
12:30 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ
13:30 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ
14:30 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ
15:30 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ
16:30 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ
17:30 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ
18:30 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ
19:30 ΣΟΥΝΙΟ – ΑΘΗΝΑ
5:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ

[(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ – ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) – 5:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]

Από Λαύριο με κατεύθυνση προς Κερατέα & Αθήνα
5:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ – ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) – 5:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
6:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(*ΕΞΠΡΕΣ – ΜΕΣΩ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ) – 6:25 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
6:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(*ΕΞΠΡΕΣ – ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ) – 6:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
7:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(*ΕΞΠΡΕΣ – ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 7:25 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
7:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(*ΕΞΠΡΕΣ – ΜΕΣΩ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ) – 7:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
8:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(*ΕΞΠΡΕΣ – ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ) – 8:25 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
8:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 8:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
9:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ) – 9:25 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
9:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 9:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
10:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ) – 10:25 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
10:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 10:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
11:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ) 11.25 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
11:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 11:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
12:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ) – 12:25 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
12:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 12:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
13:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ) – 13:25 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
13:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 13:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
14:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ) – 14:25 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
14:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 14:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
15:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ) – 15:25 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
15:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 15:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
16:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ) – 16:25 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
16:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 16:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
17:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ) – 17:25 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
17:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 17:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
18:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ) – 18:30 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
18:30 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 18:55 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
19:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ) – 19:30 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
20:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ) – 20:30 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]
21:00 ΛΑΥΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ [(ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΑΣ) – 21:30 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑ]

Πρόγραμμα συνδυασμένων μετακινήσεων στην Ανατολική Αττική
Συνδυασμένες μετακινήσεις στην Ανατολική Αττική.
• Συνεργασία ΟΑΣΑ- ΚΤΕΛ
• Εξυπηρέτηση από το Μετρό των σταθμών του Προαστιακού στην Παλλήνη την Κάτζα και το Κορωπί.

Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία η οποία ήδη λειτουργεί, σε συνεργασία του Ομίλου ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ) και των ΚΤΕΛ Νομού Αττικής με στόχο την καλύτερη σύνδεση των Μεσογείων με το κέντρο της Αθήνας. Οι επιβάτες θα μπορούν πλέον να μετακινούνται συνδυάζοντας τις νέες γραμμές EXPRESS των ΚΤΕΛ “Σταθμός Κορωπίου – Λαύριο” ή “Σταθμός Κορωπίου – Πόρτο Ράφτη / Αυλάκι”, τον Προαστιακό στο τμήμα Κορωπί – Σταθμός Λαρίσης και το Αστικό Δίκτυο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάνοντας χρήση μόνο ενός εισιτηρίου.

Για τη διαδρομή Αθήνα – Λαύριο ισχύει το εισιτήριο αξίας 5,00 ευρώ και το αντίστοιχο με επιστροφή εντός της ίδιας ημέρας αξίας 9,00 ευρώ. Για τη διαδρομή Αθήνα – Πόρτο Ράφτη / Αυλάκι ισχύει το εισιτήριο αξίας 4,00 ευρώ και το αντίστοιχο με επιστροφή εντός της ίδιας ημέρας αξίας 7,00 ευρώ.

Η χρονική ισχύς των εισιτηρίων είναι 1 ώρα και 30 λεπτά και καλύπτει το χρόνο μετακίνησης με τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ενώ δεν περιλαμβάνει το χρόνο διαδρομής με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS των ΚΤΕΛ. Στα εισιτήρια με επιστροφή ισχύει το ίδιο για κάθε κατεύθυνση ξεχωριστά. Τα παραπάνω εισιτήρια δεν ισχύουν για μετεπιβίβαση στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και της Σαρωνίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 185, του ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 210 5272000 και του ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 210 8808185.

Πληροφορίες επίσης παρέχονται μέσω Internet στις αντίστοιχες ιστοσελίδες

http://www.oasa.gr

http://www.proastiakos.gr/ και

http://www.ktelattikis.gr